Loading...
 Start Page

Βιβλιοθήκη

Φθορά Προσόψεων

ΦΘΟΡΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Οι προσόψεις φθείρονται για διάφορους λόγους. Ανάμεσα στους διάφορους εχθρούς, ο πιο σημαντικός εχθρός είναι η υγρασία (είτε είναι νερό, υδρατμός, ή πάγος). Αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα δομικά υλικά είναι ανόργανα και εξαιρετικά φιλικά με το νερό (υρδόφιλα) και μεγάλη ικανότητα απορρόφησης νερού. Εκτός της υγρασίας επίσης οι υπεριώδεις ηλιακές ακτίνες UV, καθώς και η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλούν φθορές σε βάθος χρόνου.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αφήνει τα σημάδια της

Ειδικά σε πυκνοκατοικοιμένεες περιοχές, οι προσόψεις είναι εκτεθειμένες σε εναποθέσεις άμμου, σκόνης και καυσαερίων. Η όξινη βροχή, η οποία είναι συνδυασμός της βροχής και καυσαερίων όπως διοξέιδιο του θείου, είναι ιδιαίτερα επιβλαβή γιατί εισχωρεί βαθιά στους πόρους της τοιχοποιίας, δημιουργόντας αποχρωματσιμό και διάβρωση.  Οι προσόψεις με άγρια τελική επιφάνεια έχουν την τάση να κατακρατούν περισσότερη σκόνη και καυσαέρια με αποτέλεσμα να γκριζάρουν σε σχέση με πιο λείες επιφάνειες.

Επιπρόσθετα, σε όλες τις προσόψεις δημιουργούνται αποχρωματισοί σέ όλα τα σημεία όπου η βροχή δεν μπορεί να πλύνει την επιφάνεια όπως κάτω από κορνίζες, ποδιές παραθύρων, μπαλκόνια και κάθε προεξοχή. Το ύψος του κτιρίου και οι αποκλήσεις από την κατακόρυφο, επίσης επηρεάζουν την κατακράτηση σκόνοης.
Καταπολεμόντας την κατακράτηση σκόνης

Τα σωματίδια σκόνης δεν κατακρατούνται σε αυτοκαθαριζόμενα χρώματα που απωθούν την σκόνη.

Αρχικά, αφαιρέστε την σκόνη από την πρόσοψη με κατάλληλες μεθόδους. Για να βεβαιωθείτε ότι η σκόνη και τα καυσαέρια θα ξεπλυθούν από την βροχή, είναι σημαντικό τα νές χρώματα να απωθούν την σκόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι επίσης το χρώμα να περιέχει ρητίνη τέτοια ή οποία δεν γίνεται μαλακιά και κολλώδης σε υψηλές θερμοκρασίες. Η βασική ρητίνη στα σιλικονούχα χρώματα, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο που μπορεί να κρατήσει την πρόσοψη καθαρή για χρόνια.

Κίνδυνοι από τον αέρα

Οι μύκητες είναι μονοκύταροι οργανισμοί, που μεταδίδονται με τον αέρα και εναποθέτονται στις προσόψεις. Για να μεγαλώσουν χρειάζονται φως, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και θερμοκρασίες 20 με 25 °C. Ειδικά σε προσόψεις που είναι εκτεθειμένες στον καιρό και δεν στεγνώνουν καλά, οι μούχλα μεγαλώνει και αποικεί σε μεγάλες επιφάνειες που γίνονται πράσινες, καφέ ή κόκκινες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μύκητες απλώς επηρεάζουν την εμφάνιση των προσόψεων, ενώ τα εσωτερικά στοιχεία δεν επηρεάζονται.

Φθορές από μικροοργανισμούς

Κάποια απο τα προβλήματα που σχετίζονται με τα άλγη, τους μύκητες και τις λειχίνες και τα βακτήρια στις προσόψεις είναι:

    Αποχρωματισμός και λεκέδες
    Δυσάρεστη οσμή
    Αλλεργίες
    Αυξημένη υγρασία
    Αποσάθρωση υλικών
    Απώλεια συνδετικής ικανότητας του υλικού
    Χαμηλότερη ελαστικότητα
    Θρυματισμό
    Διάβρωση
    Προσχώσεις(Silting)
   
Καταπολέμηση αλγών και μύκητων

Υδατοαπωθητικά χρώματα προστατεύουν από τους μικροοργανισμούς

Χρησιμοποιώντας πιεστικό μηχάνημα, αφαιρέστε όλη τη μούχλα και τους μύκητες από την πρόσοψη. Είναι ίσως αναγκαίο να εφαρμόστε ένα μικροβιοκτόνο διάλυμα. Εαν στο υπόστρωμα έχει εξαπλωθεί μούχλα, αφαιρούμε τα επιβαρυμένα υλικά, διορθώνουμε με επισκευαστικό σοβά, και εφαρμόζουμε ένα αστάρι. Το νέο χρώμα πρέπει να είναι αδιάβροχο και υδατοαπωθητικό, γιατί ένα στεγνό υπόστρωμα δεν είναι ευνοικές συνθήκες για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών μούχλας. Επίσης συνιστούμε ένα προιόν που περιέχει μυκητοκτόνο για να απωθήσει νέες προσβολές από μούχλα.

Τα άλατα δημιουργούν εισχώρηση νερού

Τα άλατα που περιέχονται στα δομικά υλικά διαλύονται στο νερό και μετακινούνται μέσα στην τοιχοποιία, εάν η μονωτική ικανότητα είναι ανεπαρκής.  Καθώς το νερό εξατμίζετε, τα άλατα αυξάνουν την συγκέντρωση, ειδικά στον σοβά. Εκεί κρυσταλοποιούνται, δημιουργούν ασπρίλες ή ακόμα αποσαθρώνουν τον σοβά και την τοιχοποία δημιουργόντας αποκολλήσεις υλικών. Τέτοιου είδους φθορές συνήθως συμβαίνουν στο ισόγειο και τα χαμηλότερα σημεία της τοιχοποίας.

Τα άλατα είναι καταστροφικά για το εσωτερικά των δομικών υλικών. Διάφορα άλατα που θα καταστέψουν την πρόσοψη περιλαμβάνουν:

    Θειώδη
    Νιτρικά
    Χλωρίδια
    Ανθρακικά

Αυτά τα άλατα εισχωρούν στην τοιχοποία με διάφορους τρόπους:

    ως συστατικό του δομικού υλικού (τσιμεντοειδή κονιάματα, τούβλα, φυσική πέτρα)
    ως εξωτερικά άλατα (στο έδαφος, ή διάλυμα αντιπαγωτικών αλάτων)
    με χημικές αντιδράσεις με επιβλαβή αέρια (διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα)
    ακατάλληλα προιόντα ανακαίνησης (αλκαλικοί υδρύαλοι, συντηρητικά πέτρας)

Καταπολέμηση των αλάτων

Συστήματα χρωματισμού διαπερατά από την υγρασία έτσι ώστε η τοιχοποιία να αναπνέει
Για την σωστή διάγνωση ζημιάς από άλατα σε τοιχοποία, συνιστούμε να την ανάλυση της υγρασίας και της περιεκτικότητας σε άλατα. Σημαντικά σημεία:

    επαρκής σφράγιση στα σημεία επαφής με το έδαφος
    επαρκής αφαίρεση υποστρώματος
    μείωση στο περιεχόμενο άλατος
    επισκευή σοβά
    ένα ανθεκτικό χρώμα, διαπερατό από υδρατμούς, για παράδειγμα ένα σύστημα σιλικονούχου ασταριού και σιλικονούχου χρώματος. Αυτό θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη εξάτμηση της υγρασίας από την τοιχοποιία.

Οι ρωγμές εκθέτουν τις προσόψεις στις καιρικές συνθήκες

Οι τριχωειδεις ρωγμές, και ρωγμές συρρίκνωσης λόγω απώλειας υγρασίας είναι λεπτές, σε δενδροειδή μορφή και δημιουργούνται στην επιφάνεια του χρώματος και μερικές φορές στην επιφάνεια του σοβά. Δημιουργούνται γιατί το χρώμα έχει εφαρμοσθεί πολύ παχύ, υπάρχει πολύ ρητίνη στο κονίαμα, από επιφανειακή συγκέντρωση της ρητίνης κατά την εξομάλυνση του σοβά, από ψιλή άμμο στο επάνω στρώμα του σοβά, ή όταν ο σοβάς στεγνώνει πολύ γρήγορα. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει μέσα από τις ρωγμές και να δημιουργήσει φθορές από τον παγετό στο υπόστρωμα.

Καταπολέμηση δημιουργίας ρωγμών

Γέμισμα των ρωγμών σαν προσωρινό μέτρο

Αναλόγως από το πόσο μεγάλες και εμφανείς είναι οι ρωγμές, οι περιοχές για επισκευή θα χρειαστούν ένα γεμιστικό υλικό, με ενισχυτικό πλέγμα, και τελείωμα με ινοπλισμένο κονίαμα. Είναι σημαντικό να αναλύσετε τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι ρωγμές, εαν η συντήρηση πρέπει να διαρκέσει για αρκετό χρόνο. Για τριχωειδείς ρωγμές, τα σιλικονούχα χρώματα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών όπως το Globaxane Flex, έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά. Δεν δημιουργούν τάση στο στέγνωμα, είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και υδατοαπωθητικά. Το νερό απλά σχηματίζει σταγόνες και κυλά κάτω από την επιφάνεια, και επειδή το χρώμα έχει ικανότητα διαπνοής, τίποτα δεν εμποδίζει την υγρασία από το υπόστρωμα να διαφύγει και να εξατμισθεί.

Ο θρυματισμός είναι σημάδι κακής πρόσφυσης

Τα συστήματα βαφής με μεγάλη εσωτερική τάση, μερικές φορές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα πρόσφυσης. Αυτό ισχύει ειδικά εάν τα χρώματα έχουν εφαρμοσθεί σε υποστρώματα χαλαρά, τα οποία με την απουσία ασταριού, για παράδειγμα είναι πολύ απορροφητικά.  Η εσωτερική τάση στο χρώμα μπορεί να δημιουργήσει ρωγμές, επιτρέποντας το νερό να εισέλθει και να συσσωρευθεί πίσω από το χρώμα, με αποτέλεσμα το χρώμα να ξεφλουδίζει. Η μεγάλη περιεκτικότητα σε χρωστικά σε σκούρες αποχρώσεις αυξάνει την εσωτερική τάση ακόμα περισσότερο.

Καταπολέμηση του θρυματισμού

Χρώματα χωρίς επιφανειακή τάση

Τα εξωτερικά χρώματα που ξεφλουδίζουν είναι προτιμότερο να καθαριστούν ή να ξυστούν με πιεστικό μηχάνημα πλυσίματος. Ένα κατάλληλο αστάρι πρέπει να εφαρμοσθεί κατόπιν, και στη συνέχεια ένα υδατοαπωθητικό χρώμα με ικανότητα διαπνοής στους υδρατμούς. Εκτός αυτών και άλλων χρήσιμων ιδιοτήτων, τα σιλικονούχα χρώματα έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν δημιουργούν επιφανειακή τάση κατά το στέγνωμα, έχουν πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα, και έχουν την μεγάλη δυνατότητα ενσωμάτωσης χρωστικών.

Ξεφλούδισμα στην πρόσοψη

Οι προσόψεις που είναι εκτεθειμένες σε υγροθερμική τάση για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να ξεφλουδίσουν. Αυτό δημιουργείται από εποχικές διακυμάνσεις, θέρμανσης, ψύξης, εισχώρησης βροχής και στεγνώματος.  'Ενα χρώμα που δημιουργεί φιλμ μπορεί να μην προσκολλήσει καλά να αποκολληθεί και να ξεφλουδίσει στα αδύνατα σημεία.

Καταπολέμηση του ξεφλουδίσματος

Χρώματα που έχουν ικανότητα διάχυσης εμποδίζουν την εισχώρηση νερού. Πρώτα αφαιρούμε όλα τα σημεία με ξεφλουδισμένη μπογιά. Για να αποφύγουμε εισχώρηση βροχής στο μέλλον εφαρμόζουμε ένα κατάλληλο αστάρι, και μετά ένα διαπνέον και υδατοαπωθητικό σιλικονούχο χρώμα.

 
© Copyright 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957