Loading...
 Start Page

Βιβλιοθήκη

Συχνές Ερωτήσεις για τα Σιλικονούχα Χρώματα (FAQ)

Γενικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα σιλικονούχα χρώματα

1 Γιατί να βάψουμε τις προσόψεις με χρώματα που έχουν διαπνοή στους υδρατμούς?

2 Πόσο διαπερατό στους υδρατμούς είναι ένα σιλικονούχο χρώμα?

3 Γιατί είναι πλεονέκτημα τα σιλικονούχα χρώματα να είναι διαπερατά στους υδρατμούς αλλά ταυτόχρονα υδατοαπωθητικά (φαινόμενο πέρλας)?

4 Για πόσο διάστημα διατηρούν το φαινόμενο πέρλας τα σιλικονούχα χρώματα?

5 Είναι το φαινόμενο πέρλας το ίδιο όπως η αδιαβροχοποίηση?

6 Τι είναι αυτό που κάνει τα σιλικονούχα χρώματα τόσο ανθεκτικά?

7 Τι είδους χρώματα εξωτερικών τοίχων θα μειώσουν την ανάπτυξη από άλγη και μύκητες?

8 Τα σιλικονούχα χρώματα είναι ανόγρανα ή οργανικά?

9 Έχουν αποδειχθεί επιτυχημένα τα σιλικονούχα χρώματα μετά σε βάθος χρόνου?

10 Μπορούν όλα τα είδη χρωμάτων να ξαναβαφτούν από πάνω με σιλικονούχα χρώματα?

11 Μπορούν πρόσφατα σοβατισμένοι τοίχοι να περαστούν με σιλικονούχα χρώματα?

12 Μπορούν τα σιλικονούχα χρώματα να εφαρμοστούν απευθείας σε προσόψεις με φθορές αλάτων?

13 Ποιά είναι η λειτουργία το σιλικονούχου ασταριού?

14 Γιατί συνίσταται να βάψουμε συστήμα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με σιλικονούχα χρώματα?

15 Μπορεί να γίνει εφαρμογή άλλων χρωμάτων απευθείας πάνω σε σιλικονούχα χρώματα?

16 Μια παλαιά στρώση σιλικονούχου χρώματος, πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως πριν εφαρμοσθεί νέο χρώμα?

17 Γιατί αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιήσω σιλικονούχα χρώμα και όχι πιο οικονομικές συμβατικές εναλλακτικές επιλογές?

1. 'Ολες οι προσόψεις περιέχουν μικροατέλειες (π.χ τριχοειδείς ρωγμές). Αυτές είναι ασθενή σημεία, από όπου η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει στην πρόσοψη. Το υπόστρωμα πρέπει να μπορεί να στεγνώσει όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέψουν (άνοδος θερμοκρασίας). Διαφορετικά θα προκύψει θρυματισμός, ή άλλη φθορά. Επιπλέον τα στεγνά υποστρώματα εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών όπως άλγη, μύκητες και μούχλα.

2. Τα σιλικονούχα χρώματα συμπεριφέρονται σαν χρώματα ανόργανου τύπου, και κατεπέκταση είναι διαπνέον (υδρατμοδιαπερατκά) όπως και τα πυριτικά χρώματα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η μοριακή δομή της ρητίνης που επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των αερίων. Σύμφωνα με την κατάταξη του Ευρωπαικού standard ΕΝ ISO 7783-2 για την διαπερατότητα υδρατμών σε τρείς κατηγορίες, τα σιλικονουχα χρώματα είναι Κατηγορίας 1 (υψηλή διαπερατότητα).

3. Επειδή το χρώμα είναι διαπερατό στους υδρατμούς, η τοιχοποιία έχει την ικανότητα να διαπνέει. Το φαινόμενο πέρλας αποτρέπει την απορρόφηση νερού. Ο συνδυασμός των δύο αυτών ιδιοτήτων καθιστά τα σιλικονούχα χρώματα την πρώτη επιλογή στα χρωμάτων προσόψεων, και είναι και ο λόγος που έχουν εξαιρετικά υψηλή αντοχή και απωθούν την σκόνη διατηρώντας την πρόσοψη καθαρή.

4. Το φαινόμενο πέρλας των σιλικονούχων χρωμάτων είναι εμφανές όταν βρέχει ή χιονίζει, και διατηρείται σε όλο τον χρόνο ζωής του χρώματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν πώς οι επιφάνειες που έχουν εφαρμοσθεί με σιλικονούχα χρώματα διατηρούν την εμφάνιση τους τέλεια μετά από πολλά χρόνια.

5. Το φαινόμενο πέρλας μπορεί να διαπιστωθεί όταν βρέχει: οι σταγόνες μαζεύονται σε μικρές σταγόνες και κυλάνε, αποτρέποντας έτσι την απορρόφηση και την δημιουργεία υγρασίας. Αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα την αδιαβροχοποίηση, ιδιότητα η οποία αποτρέπει την διείσδυση του νερού στο υπόστρωμα ακόμα και για μεγάλη χρονική περίοδο.

6. Τα σιλικονούχα χρώματα είναι πολύ ανθεκτικά γιατί συνδυάζουν τις ιδιότητες χαμηλής απορροφητικότητας νερού με υψηλή διαπερατότητα υδρατμών. Οι ιδιότητες αυτές είναι εξαιτίας της σιλικονούχας ρητίνης, η οποία δημιουργεί ένα ισχυρό υδατοαπωθητικό δίκτυο, και ταυτόχρονα συμπεριφέρεται σαν ανόργανο υλικό όπως το πυρίτιο (χαλαζίας).

7. Οι στεγνές προσόψεις έχουν καλύτερη προστασία από τα άλγη και τους μύκητες σε σχέση με τις υγρές και νωτισμένες. Τα ανόργανα χρώματα επίσης παρέχουν καλύτερη προστασία από την μούχλα σε σχέση με τα θερμοπλαστικά χρώματα. Τα σιλικονούχα χρώματα διατηρούν τις προσόψεις στεγνές. Είναι ανόγρανα χρώματα, δεν είναι θερμοπλαστικά, και έτσι προτατέυουν την επιφάνεια από την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Για προσόψεις που είναι υψηλού ρίσκου, τα σιλικονούχα χρώματα παρέχουν επιπλέον προστασία ενάντια στους μικροοργανισμούς.

8. Η ρητίνη στα σιλικονούχα χρώματα περιέχει 50 % ανόργανου τύπου σιλικονούχα ρητίνη και 50 % οργανικού πολυμερούς (τερματικά αλκύλια). Τα χρώματα αυτά συνδυάζουν τις χρήσιμες ιδιότητες των οργανικών και ανόργανων χρωμάτων σε ένα μοναδικό σύστημα.

9. Τα σιλικονούχα χρώματα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για 40 χρόνια. Σε περισσότερα από ένα εκατομμύρια κτίρια σε όλη την Ευρώπη έχουν εφαρμοσθεί σιλικονούχα χρώματα και τα περισσότερα από αυτά έχουν αντέξει χωρίς επιπλέον ανακαινήσεις για περισσότερα από 20 χρόνια.

10. Με την προυπόθεση ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και καθαρισμένα, όλα τα είδη χρωμάτων μπορούν να ξαναβαφτούν με σιλικονούχα χρώματα (δες επίσης Ερώτηση 16), συμπεριλαμβανομένων και συμβατικών ακρυλικων χρωμάτων με ισχυρή πρόσφυση. Σε κάθε περίπτωση, για την αποφύγουμε την μείωση της διαπερατότητας των σιλικονούχων χρωμάτων, παλαιά χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν με μηχανικά μέσα.

11. Ως κανόνας, οι πρόσφατα σοβατισμένες επιφάνειες δεν μπορούν να βαφτούν μέχρι ο σοβάς να ωριμάσει (ενανθράκωση) το οποίο συνήθως απαιτεί και ξαναστήσιμο της σκαλωσιάς. Τα σιλικονούχα χρώματα, σε αντίθεση με τα συμβατικά ακρυλικά, μπορούν να εφαρμοσθούν σε φρέσκο σοβά αμέσως, καθώς έχουν μεγάλη διαπερατότητα σε CO2 και έτσι δεν εμποδίζουν την ενανθράκωση (πιστοποιημένη διαπερατότητα CO2).

12. Υποστρώματα με φθορές αλάτων πρέπει πάντα να επισκευαστούν σωστά: αφαιρούμε όλα τα φθαρμένα υποστρώματα, εφαρμόζουμε επισκευαστικό σοβά, και σιλικονούχο αστάρι. Κατόπιν μπορούμε να βάψουμε την επιφάνεια με σιλικονούχο χρώμα.

13. Η διεπιφάνεια μεταξύ χρώματος και υποστρώματος είναι η Αχχίλειος πτέρνα κάθε συστήματος βαφής. Για τον λόγο αυτό το σιλικονούχο αστάρι είναι πολύ σημαντικό για την συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος χρωματισμού. Το αστάρι δημιουργεί μια στεγνή ζώνη κάτω από το χρώμα και έτσι αποτρέπει ουσίες όπως τα άλατα και τα αλκάλια τα οποία βρίσκονται μέσα στο δομικό υλικό από το να φθείρουν την εξωτερική πρόσοψη.

14. Η θερμομόνωση δημιουργεί αλλαγή στην φυσική συμπεριφορά της επιφάνειας. Η πρόσοψη θερμαίνεται από τον ήλιο από την εξωτερική μόνο πλευρά. Το βράδυ ψύχεται, και η συμπύκνωση που μπορεί να δημιουργηθεί, εκθέτει τη επιφάνεια σε περισσότερη ποσότητα υγρασίας σε σχέση με ένα αμόνωτο τοίχο. Αυτή η διακύμανση της υγρασίας δημιουργεί πίεση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θερμομόνωση μειώνει την ροή θερμότητας από μέσα πρός τα έξω, μειώνοντας έτσι τον ρυθμό στεγνώματος, με αποτέλεσμα να  ευνοείται η δημιουργία μούχλας. Χάρη στις άριστες ιδιότητες διαπερατότητας και την διάχυση των υδρατμών τα σιλικονούχα χρώματα επιτυγχάνουν σημαντικές βελτιώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.

15. 'Ολα τα χρώματα που περιέχουν διαβρέκτες (συμβατικά ακρυλικά και σιλικονούχα ακρυλικά) θα έχουν πρόσφυση σε σιλικονούχα χρώματα. Τα πυριτικά χρώματα όμως όχι.

16. Όχι (δείτε επίσης Ερώτηση 10 ). Απλά χρειάζεται να καθαρίσετε την πρόσοψη, να αφαιρέστε τυχόν χαλαρά σωματίδια, και ιδανικά να εφαρμόστε σιλικονούχο αστάρι. Το ίδιο ισχύει σε παλαιά ανόργανα επιχρίσματα (πυριτικά και οργανοπυριτικά με φθορές/ασπρίλες κτλ).

17. Η ποιότητα ενός εξωτερικού χρώματος μετριέται με τον χρόνο που προστατεύει την πρόσοψη από εξωτερικές συνθήκες και την διατηρεί σε τέλεια εμφάνιση. Οι σιλικονούχες ρητίνες είναι ασύγκριτες από αυτή την άποψη, γεγονός που τις κάνει σε τελική ανάλυση πιο οικονομικές σε βάθος χρόνου.

 
Copyright © 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957