Loading...
 Start Page

Προϊόντα

VitexTherm | Πληροφορίες

Η εμφάνιση μούχλας σε ταβάνια και δοκάρια είναι τις περισσότερες φορές αποτέλεσμα έλλειψης θερμομόνωσης. Για να δώσετε μόνιμη λύση στο πρόβλημα αυτό αλλά και κυρίως να κάνετε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (σε πετρέλαιο, ΔΕΗ, κτλ) μειώνοντας τις απώλειες στην θέρμανση και τον κλιματισμό πρέπει να εφαρμόστε θερμομόνωση στην ταράτσα κυρίως και αλλά και στους εξωτερικούς τοίχους εάν είναι δυνατό. Η οικονομικότερη λύση είναι η εφαρμογή της θερμομόνωσης κατά την κατασκευή, αλλά σε περίπτωση παλαιών κτιρίων η πιο συχνή ερώτηση είναι:

  • τι είδους θερμομόνωση ;
  • με τι υλικά ;
  • σε τι πάχος ;
  • με ποιό κόστος και τι ανταποδωτικά ωφέλη ;
  • πόση ενέργεια θα εξοικονωμήσω ;

Θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε μερικές βασικές έννοιες έτσι ώστε να επικοινωνήσετε καλύτερα με τον μηχανικό ή το συνεργείο εφαρμογής, ή ακόμα και σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε μόνος σας. 

Η βασική παράμετρος της θερμομόνωσης είναι η θερμική αντίσταση R των υλικών (thermal Resistance) και μετριέται σε μονάδες (m²·K/W). Η τιμή του R δηλώνει την αντίσταση στην απώλεια θερμότητας (ή δροσιάς το καλοκαίρι) ανά μονάδα επιφάνειας ενός ή περισσότερων υλικών σε στρώσεις. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του, τόσο καλύτερη η μονωτική ικανότητα του υλικού. Η απαιτούμενη τιμή της θερμικής αντίσταση R του μονωτικού υλικού από τον κανονισμό εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεστε.

Αναλόγως λοιπόν την περιοχή, ο Ελληνικός κανονισμός θερμομόνωσης (γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ) απαιτεί τις παρακάτω τιμές:

Κλιματική Ζώνη Α Β Γ Δ
Θερμική Αντίσταση R - Ταράτσας (m²·K/W) 2,00 2,22 2,50 2,86
Θερμική Αντίσταση R - Τοίχου (m²·K/W) 1,67 2,00 2,22 2,50


Η επόμενη ερώτηση είναι πώς υπολογίζεται η θερμική αντίσταση R. Απλά διαιρέστε το πάχος του υλικού d (m) με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ (W/m·K) ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά στην σήμανση CE των μονωτικών υλικών, αλλά και υπάρχει στην βιβλιογραφία (πχ. ΚΕΝΑΚ) σε πίνακες και αθροίζετε για κάθε επιμέρους υλικό. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της θερμικής αγωγιμότητας λ ενός υλικού τόσο καλύτερο μονωτικό είναι.

R = d/λ

Για να υπολογίσετε την θερμική αντίσταση ενός διπλού τοίχου για παράδειγμα με μόνωση στο εσωτερικό απλά αθροίζετε τις επιμέρους αντιστάσεις:

Rολική = Rεσωτ. αέρα + Rτούβλου + Rμόνωσης  + Rτούβλου + Rεξωτ. αέρα

Οι αντιστάσεις του εσωτερικού αέρα Rεσωτ. αέρα  και εξωτερικού αέρα είναι σταθερά και Rεξωτ. αέρα έχουν σταθερές τιμές και είναι Rεσωτ. αέρα = 0,13 m2K/W και Rεξωτ. αέρα = 0,04 m2K/W.  Με λίγα λόγια η θερμική αντίσταση είναι συνδυασμός του είδους του θερμομονωτικού υλικού και του πάχους του. Καλύτερη μόνωση επιτυγχάνεται με μεγαλύτερο πάχος d, και μικρότερη θερμική αγωγιμότητα λ. Μερικές ενδεικτικές τιμές συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας είναι:

Υλικό Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ (W/m·K)
Μπετόν οπλισμένο παλαιού τύπου 1,510
Μπετόν οπλισμένο με 1% σίδερο 2,300
Διογκομένη Πολυστερίνη (Φελιζολ) - EPS 50 0,040
Διογκομένη Πολυστερίνη (Φελιζολ) - EPS 80 0,037
Διογκομένη Πολυστερίνη (Φελιζολ) - EPS 100 0,035
Διογκομένη Πολυστερίνη (Φελιζολ) - EPS 150 0,033
Διογκομένη Πολυστερίνη (Φελιζολ) - EPS 200 0,032
Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS 0,031-0,038
Thermosmart - Alchimica 0,037
Styrofoam Xenergy - Dow 0,032
Πολυουρεθάνη (PU) κλειστής κυψελίδας (αφρός ή πλάκες) 0,023-0,030
Πολυισοκυανουρία (PIR) 0,025-0,028


Ίσως έχετε ακούσει για "παθητικά σπίτια" (Passive House) με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, σπίτια του μέλλοντος που υπόσχονται μηδενικές απαιτήσεις σε ενέργεια για θέρμανση και κλιματισμό. Τα παθητικά σπίτια, είναι πρότυπα κυρίως σπίτια στην Βόρεια Ευρώπη (Γερμανία, Σουηδία, κτλ) με θερμικές αντιστάσεις της τάξης του R-7 με R-11. Οι τοίχοι των παθητικών σπιτιών έχουν R-7,9 και οι οροφές R-10,5.

Έχουν κατασκευαστεί στη Βόρεια Ευρώπη - με συγκριτικά ψυχρότερο κλίμα - και διαφημίζονται από μερικούς κατασκευαστές μονωτικών υλικών ως το σπίτι των ονείρων. Στην πράξη όμως είναι αντίθετα με τον θερμοδυναμικό νόμο της συναγωγής του Fourier και την κλασσική οικονομική θεωρία φθίνουσας οριακής ωφέλειας που λένε μαζί ότι μπορούμε με R-2,3 να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερης του 93% (γιαυτό άλλωστε και ο ΚΕΝΑΚ συνιστά R-2 με R-2,9 αναλόγως την περιοχή). Συνεπώς δεν θεωρείται οικονομικά ωφέλιμο να πάμε μέχρι το R-8, για εξοικονόμηση της τάξης του 98% - 99% γιατί το κόστος των μονωτικών πλακών είναι γραμμικό (βλέπε παρακάτω γράφημα) και είναι τριπλάσιο με τετραπλάσιο του κόστους που μας εξοικονομεί 95% ενέργεια. Δηλαδή το κόστος της πλάκας που θα μας εξοικονομήσει 98% έχει τριπλάσιο κόστος από αυτό που θα μας εξοικονομήσει 95%. Αν κάποιος προσπαθήσει να σας πείσει για το αντίθετο, να είστει πολύ επιφυλακτικοί.

Επίσης οι αντίστοιχες Αμερικανικές οδηγίες θέρμανσης και κλιματισμού ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) συνιστούν μόνωση οροφής R-2,6 ενώ η νέα έκδοση ASHRAE Standard 90.1 που εφαρμόζεται από το 2007 απαιτεί R-3,5 (σε αμερικάνικες μονάδες R-15 και R-20 αντίστοιχα).Στην πράξη μηχανικοί ή συνεργεία μονώσεων συνιστούν μεγαλύτερα R για "μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας", όμως τα ανταποδοτικά οφέλη στην πράξη αρχίζουν και φθίνουν από R-2,30 και άνω. Ο λόγος που συχνά συνιστούν μεγαλύτερο πάχος είναι ότι λόγω των ατελειών στην εφαρμογή αλλά και της γήρανσης των υλικών οι τιμές του λ αυξάνονται σταδιακά με τον χρόνο, και αντίστοιχα μειώνουν την τιμή της θερμικής αντίστασης R. Επίσης η υγρασία που μπορεί να εισχωρήσει ή να απορροφηθεί από τα υλικά στην πράξη αυξάνει την τιμή του λ και αντίστοιχα μειώνει την τιμή της θερμικής αντίστασης R.

Παράδειγμα. Σπίτι με παλαιά τσιμεντένια ταράτσα πάχους 15 πόντων στο νομό Αχαΐας, είναι χωρίς μόνωση. Τι θερμική αντίσταση έχει? Τι πάχος μονωτικών πλακών πολυστερίνης (φελιζόλ) EPS 100 απαιτείται για να είναι η μόνωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού ΚΕΝΑΚ ? Τι εξοικονόμηση ενέργειας θα επιτύχουμε?

Απάντηση: Με πάχος πλάκας d = 15 πόντους και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 1.51 (W/m·K), η θερμική αντίσταση είναι R = d/λ = 0.10. Από τον κανονισμό του ΚΕΝΑΚ για το νομό Αχαΐας πίνακα απαιτείται R = 2,22 άρα χρειαζόμαστε επιπλεόν R = 2,22 - 0,10 - 0,17 = 1,95. (0,17 είναι η θερμική αντίσταση του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα). Το φελιζόλ EPS 100 έχει συντελεστή λ = 0,035 (W/m·K). Άρα χρειαζόμαστε πλάκες πάχους d = R*λ = 0,035*1,95 = 6,82 πόντους φελιζόλ και επιλέγουμε 7 πόντους που είναι το ποιό κοντινό διαθέσιμο στην αγορά πάχος.

Η αρχική θερμοπερατότητα ήταν U = 1/R = 1/(0.1+0.17) = 3,7. H τελική ήταν U = 1/R = 1/2,22 = 0,45. Άρα έχουμε επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας (3,7-0,45)/3,7 = 87,8 %.

Από τα παραπάνω γίνεται επίσης κατανοητό γιατί τα θερμομονωτικά χρώματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κλασική θερμομόνωση με φελιζόλ. Όσο μικρό και να είναι το λ (π.χ. αστρονομικής επαναστατικής νανοτεχνολογίας) το πάχος του φιλμ του χρώματος (περίπου 6 mil) μας δίνει τιμές R-0,01 και είναι ο λόγος που έχουν αναγκαστικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για περισσότερες λεπτομέρειες ή βοήθεια στην επιλογή των κατάλληλων υλικών για την θερμοπρόσοψη των τοίχων ή την θερμομόνωση της ταράτσας σας.

Video Εφαρμογής Συστήματος Θερμοπρόσοψης της Durostick:

Video Εφαρμογής Συστήματος Στεγάνωσης & Θερμομόνωσης συστήματος Cool Roof της Durostick:

 

Σημείωση: Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U που επίσης αναφέρεται στην βιβλιογραφία (W/m²·K) είναι απλά το αντίστροφο της θερμικής αντίστασης U = 1/R και μας δίνει την ποσότητα ενέργειας σε W που περνά ανά m² για διαφορά θερμοκρασίας 1 βαθμό Κelvin.

 
Copyright © 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957