Loading...
 Start Page

Προϊόντα

D40 - ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ - DUROSTICK
Κλίκ για μεγέθυνση

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και «πεταχτό», μόνο με την προσθήκη νερού.

Η ιδιαίτερη σύνθεσή του, αποτελούμενη από φαιό τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή βελτιωτικών πρόσθετων και ινών πολυπροπυλενίου, προσφέρει:

Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα

Σταθερότητα στα μεγάλα πάχη (δεν «κρεμάει»)

Πολύ καλή εργασιμότητα

Διπλάσια αντοχή στις κρούσεις και τον παγετό, σε σχέση με τους κοινούς σοβάδες

Αποφυγή σκασιμάτων

Αντίσταση στη διαρκή υγρασία

Πολύ καλή δυνατότητα διαπνοής του επιχρίσματος

Σταθερή ποιότητα

Μείωση στην απώλεια υλικού κατά την εφαρμογή και εξοικονό- μηση χρόνου από τον τεχνίτη Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CSIV / W1 κατά ΕΝ 998-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σοβάς D-40 εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα.

ΧΡΗΣΗ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν διαβραχεί επιμελώς. Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIO CLEAN (για βιομηχανική χρήση).

Σε επιφάνειες καλυμμένες με εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, συνιστάται για την άρρηκτη πρόσφυση και την αποφυγή μελλοντικών «κουφωμάτων», του παραδοσιακού «πεταχτού» σοβά ή του αντίστοιχου D-40, η προσθήκη των ακρυλικών γαλακτωμάτων D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK, σε αναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα προς 3 μέρη νερό.

Για ακόμα πιο προσεγμένη εργασία, συνιστώνται η χρήση υαλοπλέγματος οπλισμού σοβάδων DS-1090 της DUROSTICK και η προστασία με γωνιόκρανα, όπου απαιτείται.

2. Εφαρμογή

Το D-40 προστίθεται σε καθαρή μπετονιέρα, με νερό υπό ανάδευση, υπολογίζοντας 4,5 lt νερό/σακί, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος.

Ο σοβάς διαστρώνεται με μυστρί και φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης, σε πάχος έως 4 cm/στρώση.

Συνιστάται, κατά τους θερινούς μήνες, η διαβροχή της επιφάνειας μετά την εφαρμογή του D-40, για τις επόμενες 2 ημέρες.

Η τελική επίστρωση με σοβά D-41 τελικής στρώσης της DUROSTICK ή με παραδοσιακό σοβά ακολουθεί 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή του D-40.

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 13-14 kg/m²/cm πάχους επιχρίσματος

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την εφαρμογή του D-40 με τη μηχανή εκτόξευσης, απαιτείται προσεκτικός καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων της

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)

Μορφή - Χρώμα:  Τσιμεντοειδής κονία - Γκρι

Τοξικό/εύφλεκτο (κατά ΕΝ 88/379) :  Όχι

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος:  1,48±0,05 kg/lt

Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος:  2,00±0,05 kg/lt

Μέγιστη διάμετρος κόκκου:  5 mm

Απαίτηση σε νερό:  4,5 kg νερό σε 25 kg κονία

Θερμοκρασία εφαρμογής:  Aπό +5 °C έως +35 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή:  Aπό -30 °C έως +90 °C

Χρόνος εργασιμότητας:  3 ώρες

Μέγιστο πάχος εφαρμογής:  4 cm

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή 28 ημερών κατά ΕΝ 1015-11 σε:

• κάμψη  :  4,10±0,5 Ν/mm²

• θλίψη:  14,50±1,00 Ν/mm²

Αντοχή 28 ημερών σε πρόσφυση, κατά ΕΝ 1015-12 :  0,60±0,10 Ν/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά ΕΝ 1015-18:  ≤0,4 kg/m²min0.5

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 
© Copyright 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957