Loading...
 Start Page

Προϊόντα

EPOXY SPECIAL (A+B) - ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ
Κλίκ για μεγέθυνση

Το EPOXY SPECIAL είναι ένα εποξειδικό σύστημα 2 συστατικών με διαλύτες, ιδανικό για την βαφή και προστασία βιομηχανικών δαπέδων. Είναι κατάλληλο για κάθε εργοστασιακό και αποθηκευτικό χώρο, γκαράζ, διαδρόμους, υπόγεια, κλπ. Το EPOXY SPECIAL είναι κατάλληλο και για μεταλλικές επιφάνειες προσφέροντας άριστες μηχανικές αντοχές και αντιδιαβρωτική προστασία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Χρόνοι ωρίμανσης: Ελεύθερο σκόνης σε 5 ώρες, βατότητα σε 15 ώρες, πλήρης ωρίμανση σε 7 ημέρες, αναμονή μεταξύ στρώσεων τουλάχιστον 15 ώρες και όχι περισσότερο από 5 ημέρες (200C).
  • Κατανάλωση: 0,200 - 0,300 κιλά / m²/ στρώση
  • Υγρασία υποστρώματος: Λιγότερο από 4 %
  • Θερμοκρασία υποστρώματος: Μεταξύ + 5 0 C και + 30 0 C
  • Χρόνος εργασιμότητας: 1,5 ώρες (200C)
  • Ηλικία Σκυροδέματος: τουλάχιστον 4 εβδομάδες
  • Απόχρωση: Διατίθεται σε κεραμιδί, γκρι και λευκό (αποχρώσεις RAL).
  • Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστατέψτε από την παγωνιά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Σκυρόδεμα: Oι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από λάδια, γράσο, λίπη, άλατα, σαθρά τμήματα, υπολείματα σοβάδων, τσιμεντόνερα και γενικότερα οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα εφαρμοστούν. Η χρήση μηχανής μωσαικού για τρίψιμο και καθαρισμό των επιφανειών είναι επιβεβλημένη. Η σκόνη απομακρύνεται με την χρήση βιομηχανικής αναρροφητικής σκούπας. Εξαιτίας του πορώδους των υποστρωμάτων, είναι σημαντική η εφαρμογή μίας στρώσης ΕPOFLOOR PRIMER για σφράγιση. Ατέλειες των επιφανειών στοκάρονται με το EPOFLOOR PRIMER αναμεμειγμένο 1:1 με χαλαζιακή πούδρα (πάχος επισκευής μέχρι 2 mm) ; ή 1:1 με χαλαζιακή άμμο (πάχος επίστρωσης > 2 mm).

Mεταλλικές Επιφάνειες: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό, ελεύθερο από οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Λάδια, λίπη άλατα ή γράσο αφαιρούνται με ζεστό νερό και απορρυπαντικό αλλάζοντας συχνά το νερό. Εάν χρησιμοποιηθούν οργανικοί διαλύτες για πλύσιμο τότε οι επιφάνειες σκουπίζονται αμέσως με καθαρά και στεγνά πανιά. Παλοιότερες βαφές, σκουριά, ρινίσματα ή υπολείματα ηλεκτροκόλλησης αφαιρούνται με μηχανικά μέσα. Η χρήση συρματόβουρτας, ξύστρας, καλεμιού, γυαλόχαρτου ή διαφόρων εργαλείων χειρός προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτοί αφήνουν πάντα μιά λεπτή στρώση σκουριάς με ισχυρή πρόσφυση πάνω στο μέταλλο. Για ιδανικό καθαρισμό προτείνεται η χρήση αμμοβολής. Αιχμηρές γωνίες ή γρέζια λειαίνονται με γυαλόχαρτο. Επιφάνειες από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο ατσάλι ασταρώνονται με μία στρώση WASH PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

To συστατικό Β προστίθεται στο συστατικό Α και αναδεύουμε για 3 περίπου λεπτά σε αργές στροφές (300 - 400 rpm) μέχρι σχηματισμού ομοιογενούς μείγματος. Το τελικό χρώμα αφήνεται για 5 -10 λεπτά (χρόνος επαγωγής) πριν την χρήση. Εφόσον απαιτείται το EPOXY SPECIAL αραιώνεται 5-10% με διαλυτικό EPOXY. To προιόν εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Αναλογία ανάμειξης 12,7 Α :2,3 Β κατά βάρος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά από την εφαρμογή με διαλυτικό EPOXY. Σκληρυμένο υλικό αφαιρείται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Υγρό & ατμοί πολύ εύφλεκτα. Η εισπνοή ατμών πορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο.

Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε αφρό, νερό με καταιονισμό ή ψεκασμό, ξηρά σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης Συμβουλευθείτε/Επισκευθείτε γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Απορίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο αποριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Περιέχει ξυλόλη και νάφθα (πετρελαίου) βαρεία. Περιέχει 2-βουτανοξίμη και δις (2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος είναι ελεύθερα διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί. Συμβουλευθείτε το αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος πριν από κάθε χρήση. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777 Διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει επιτετραρτοξείδιο του μοδύβλου. Περιέχει μόλυβδο. Να μην χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά. Περιέχει δις(2-αιθυλεξανοικό) κοβάλτιο. Οξίμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 
Copyright © 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957