Loading...
 Start Page

Προϊόντα

EPOFLOOR PRIMER SF - ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ - ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ
Κλίκ για μεγέθυνση

Το EPOFLOOR PRIMER SF είναι ένα εποξειδικό αστάρι χαμηλού ιξώδους, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο:

 1. Για προεπάλειψη και εμποτισμό οικοδομικών επιφανειών όπως: σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πέτρα, τούβλο, ξύλο, κλπ.
 2. Σαν ενισχυτικό πρόσφυσης για εποξειδικές βαφές, εποξειδικά κονιάματα και εποξειδικές αυτοεπιπεδούμενες ρητίνες
 3. Για σφράγιση, σκλήρυνση και αντισκονική προστασία δαπέδων από τσιμέντο όπως βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι, αποθήκες, γκαράζ, διάδρομοι, υπόγεια, κλπ.

 

Η ειδική, χωρίς διαλύτες σύνθεση του EPOFLOOR RPIMER SF επιτρέπει την χρήση του και πάνω σε ήδη υπάρχουσες βαφές με ισχυρή πρόσφυση. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προιόντος είναι:

 • Εύκολο στην ανάμειξη και την εφαρμογή
 • Ισχυρή πρόσφυση σε οποιαδήποτε υπόστρωμα από τσιμέντο
 • Ταχεία ωρίμανση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (5 -10οC)
 • Μεγάλη σκληρότητα και μηχανική αντοχή. Αντοχή σε τριβή
 • Πολύ χαμηλή οσμή. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
 • Δημιουργεία εποξειδικών κονιαμάτων για βιομηχανικά δάπεδα με ανάμιξη με χαλαζιακή άμμο.
 • Χωρίς διαλύτες (VOC free)
 • Ιδανικό για τη σφράγιση ψιλών ρωγμών σε βιομηχανικά δάπεδα
 • Σταθερός όγκος κατά την ωρίμανση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χρόνοι Ωρίμανσης


10oC/75% ΣΥ
20oC/75% ΣΥ 30oC/75% ΣΥ
Εργασιμότητα
40 - 50 min
15 - 20 min
8 -10 min
Ελεύθερο Σκόνης
12 ώρες
5 ώρες
1 ώρα
Βατότητα
20 ώρες
10 ώρες 8 ώρες
Πλήρης Ωρίμανση
10 ημέρες
7 ημέρες 5 ημέρες
Αναμονή Μεταξύ Στρώσεων
max 3 ημέρες
max 2 ημέρες max 1 ημέρα


Οι χρόνοι ωρίμανσης εξαρτώνται από την θερμοκρασία του υποστρώματος και την σχετική υγρασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση πριν την βαφή, το EPOFLOOR PRIMER SF πρέπει να είναι ελεύθερο σκόνης. Επιτρέψτε επαρκή εξαερισμό κατά το στέγνωμα.

Σύνθεση προιόντος:  Χρωστικές: Μη εφαρμόσιμο
                                 Αδρανή: Μη εφαρμόσιμο
                                 Συνδετικό μέσο: Εποξειδικές ρητίνες
                                 Διαλύτες: Χωρίς διαλύτες

Τελική Επιφάνεια:  Γυαλιστερή

Απόδοση:  0,150 - 0,250 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα

Πάχος υγρού υμένα (WFT):  183 μm στα 5 m2/kg

Πάχος ξηρού υμένα (DFT):  183 μm στα 5 m2/kg

Στερεά κατά όγκο:  100 % (Α+Β)

PVC:  Μη εφαρμόσιμο (Pigment Volume Concentration) (A+B)

Πυκνότητα:  Συστατικό Α = 1,14 gr/mL, Συστατικό Β = 0,99 gr/mL, (A+B) = 1,09 gr/mL

Σημείο ανάφλεξης:  Συστατικό Α > 121oC, Συστατικό Β > 94oC

Περιεκτικότητα V0C:  - Μη εφαρμόσιμο -  (Volatile Organic Compounds)

Τοξικότητα:  Το προιόν περιέχει εποξειδικές ρητίνες. Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προιόντος για σωστή χρήση

pH:  Μη εφαρμόσιμο

Απόχρωση:  Διάφανο, υποκίτρινο

Περιορισμοί:  Μην εφαρμόζετε το προιόν εάν υπάρχει ενδεχόμενο βροχής, ισχυρού αέρα, πτώσης της θερμοκρασίας του υποστρώματος κάτω από τους 8οC, και εάν η σχετική υγρασία (ΣΥ) υπερβαίνει το 80% κατά τη χρήση ή κατά το στέγνωμα

Συσκευασία:  6 kg (A=4,000 kg, B=2,000 kg)

Αποθήκευση:  Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστατέψτε από την παγωνιά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καινούργιες Επιφάνειες

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είνα στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από λάδια, γράσα, λίπη, άλατα, σαθρά τμήματα, υπολείμματα σοβάδων, τσιμεντόνερα και γενικότερα οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Καινούργιο βιομηχανικό δάπεδο χρειάζεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες (25οC) πριν επιστρωθεί με εποξειδικές ρητίνες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι και τους 4-6 μήνες κάτω από κρύες συνθήκες ή συνθήκες υψηλής υγρασίας. Για σωστή εφαρμογή η υγρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι κάτω από 4 %.

Ατέλειες των επιφανειών στοκάρονται με το EPOFLOOR PRIMER ανανεμειγμένο 1:1 με χαλαζιακή πούδρα (πάχους μέχρι 2mm) ή 1:1 με χαλαζιακή άμμο (πάχος επισκευής > 2mm).

Παλιές Επιφάνειες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από λάδια, γράσο, λίπη, άλατα, σαθρά τμήματα, υπολείμματα σοβάδων, τσιμεντόνερα και γενικότερα οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση μηχανής μωσαικού για τρίψιμο και καθαρισμό των επιφανειών είναι επιβεβλημένη. Η σκόνη απομακρύνεται με την χρήση βιομηχανικής αναρροφητικής σκούπας.

Ατέλειες των επιφανειών στοκάρονται με το EPOFLOOR PRIMER ανανεμειγμένο 1:1 με χαλαζιακή πούδρα (πάχους μέχρι 2mm) ή 1:1 με χαλαζιακή άμμο (πάχος επισκευής > 2mm).

Απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το συστατικό Β προστίθεται στο συστατικό Α και το μίγμα αναδεύεται με την βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα σε αργές στροφές (300-400 rpm) για περίπου 3 λεπτά. Το τελικό υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό ή πινέλο.

Προτεινόμενη κατανάλωση : 0,200 kg/m2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό EPOXY. Σκληρυμένο υλικό αφαιρείται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα του προιόντος πριν την χρήση. Κατά την προεργασία των επιφανειών αποφύγετε την εισπονή σκόνης. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και μάσκα μικροσωματιδίων προσώπου
Το προιόν ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σε παρατεταμένη έκθεση. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα πλένουμε αμέσως με άθφονο νερό.
Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για σωστή και ασφαλή χρήση. Αποθηκεύετε σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το δοχείο πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό κατά την αποθήκευση. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Περίσσια υλικού αφήνεται να ξεραθεί μέσα στο δοχείο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά την εφαρμογή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το φρέσκο σκυρόδεμα σε καινούργιο βιομηχανικό δάπεδο στεγνώνει με ρυθμό 2,5 cm περίπου ανά 1 μήνα (π.χ. 4 μήνες για σκυρόδεμα 10 cm).

Για καλές μηχανικές αντοχές προτείνονται:

 • 1 στρώση EPOFLOOR PRIMER (0,200 kg/m2)
 • 2 στρώσεις EPOFLOOR TOPCOAT SF (0,500 kg/m2)

Για καλές μηχανικές και χημικές αντοχές προτείνονται:

 • 1 στρώση EPOFLOOR PRIMER (0,200 kg/m2)
 • 3 στρώσεις EPOFLOOR TOPCOAT SF (0,800 kg/m2)

Για άριστη μηχανική αντοχή προτείνονται:

 • 1 στρώση EPOFLOOR PRIMER (0,200 kg/m2)
 • 1 αυτοεπιπεδούμενη στρώση EPOFLOOR TOPCOAT SF πάχους 2 mm
     Υπολογιζόμενη κατανάλωση: EPOFLOOR: 1,5 - 2,0 kg/m2 (A+B)
                                              Χαλαζίας : 1,0 - 1,4 kg/m2
      Προτεινόμενη αναλογία: EPOFLOOR:Χαλαζίας = 1:0,8
                                         (EPOFLOOR = 15 kg, Χαλαζίας = 12 kg)
Δεν πρέπει να υπερβαίνεται ο μέγιστος χρόνος αναμονής μεταξύ διαδοχικών στρώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται σωστή χημική ένωση μεταξύ τους.

Πιθανοί λόγοι αστοχίας της εποξειδικής βαφής:

 • Εφαρμογή πάνω σε σκονισμένο υπόστρωμα
 • Πολύ λεία επιφάνεια (χωρίς πόρους)
 • Υπολείμματα λαδιού ή κεριού
 • Υγρή επιφάνεια
 • Επιφανειακά άλατα που στέγνωσαν ή από το ίδιο το σκυρόδεμα
 • Ανιούσα υγρασία
 • Κακής ποιότητας σκυρόδεμα
 • Επιφανειακή στρώση σαθρού τσιμέντου που θρυμματίζεται κατά την χρήση
 • Λανθασμένη ανάμιξη των 2 συστατικών (το χρώμα δεν στεγνώνει)

'Ενας απλός τρόπος εκτίμησης της υγρασίας του υποστρώματος είναι ο εξής: Τοποθετούμε στο δάπεδο ένα κομμάτι νάυλον 1 μέτρο επί 1 μέτρο. Το νάυλον κολλιέται περιμετρικά με χαρτοταινία και αφήνεται για 24 ώρες. Εάν παρατηρηθούν υδρατμοί στην εσωτερική του επιφάνεια τότε υπάρχει πρόβλημα υγρασίας.

'Ολα τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο θα κιτρινίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν το EPOFLOOR PRIMER SF παρουσιάσει έντονες "ρυτίδες" κατά την εφαρμογή, τότε το δάπεδο έχει μολυνθεί με λάδια, ή γράσο ή πιθανόν κερί, το οποίο δεν ήταν ευδιάκριτο κατά την αξιολόγηση του υποστρώματος.

Λάδια ή λίπη καθαρίζονται με ξεστό νερό υπό πίεση, ισχυρά απορρυπαντικά και πολύ τρίψιμο. Η επιφάνεια είναι έτοιμη όταν το καθαρό νερό δεν κάνει πλέον το "εφέ της σταγόνας" στην συγκεκριμένη περιοχή.

Οι εποξειδικές βαφές δεν λειαίνουν το υπόστρωμα. Το ανάγλυφο των επιφανειών παραμένει το ίδιο και μετά το τέλος της βαφής.

Η ανάμειξη των 2 συστατικών του EPOFLOOR TOPCOAT SF οδηγεί σε έντονα εξώθερμη αντίδραση. Προς το τέλος του χρόνου εργασιμότητας του μίγματος αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε το δοχείο χωρίς κατάλληλη προστασία. Εάν περισσέψει μεγάλη ποσότητα μίγματος μέσα στο δοχείο, ενδεχομένως να δημιουργηθεί καπνός. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις. Μεταφέρετε το δοχείο σε ανοιχτό χώρο.

Εάν το EPOFLOOR PRIMER SF εφαρμοσθεί κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ( > 30οC), τότε ενδεχομένως να παρατηρηθούν στην επιφάνεια του νωπού χρώματος φυσαλίδες αέρα που θα χαλάσουν την τελική εμφάνιση του υλικού.

Εάν το προιόν παραμείνει σε κλειστό δοχείο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες, έχει διάρκεια ζωής πάνω από 2 χρόνια.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10 - 30 οC

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Γυαλάδα (60ο, ωρίμανση 48 ωρών, 8-% ΣΥ): 5οC: 71, 25οC:95

Σκληρότητα κατά Konig:


5 oC/50 % ΣΥ
25 oC/50 % ΣΥ 25 oC/100 % ΣΥ
24 ώρες
6
20
21
48 ώρες
15
69
39


Κάμψη (DIN 53452) : 22 N/mm2

Συμπίεση (DIN 53452): 34 N/mm2

Εφελκυσμός (DIN 53452): 16 N/mm2

Επιμήκυσνη θράυσης (DIN 53452): 20,3 %

Σκληρότητα Shore (Shore D 15, ASTM D 2240):76

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ (% αύξησης βάρους)

Αποσταγμένο νερό:0,89

Αιθανόλη 10 % : 1,03

Αιθανόλη 15 % :4,95

Ξυλόλη : 12,63

MIBK :6,6

Butyl Acetate:4,77

Βενζίνη : 0,46

Υδροξείδιο του Νατρίου 10 % : 0,66

Αμμωνία 10 % : 0,55

Θεικό οξύ 10 % : 0,86

Θεικό οξύ 50 % :0,31

Υδροχλωρικό οξύ 10 % :0,75

Υδροχλωρικό οξύ 37 % : 1,60

Νιτρικό οξύ 10 % : 0,88

Φωσφορικό οξύ 10 % :0,79

Ακετικό οξύ 10 % : 1,00

Λακτικό οξύ 10 % : 0,91

Φορμαλδεύδη 10 % : 0,70

Υποχλωρίδιο του Νατρίου 5,5 % : 0,66

(Σημείωση: Για καλή χημική αντοχή ο δείκτης πρέπει να είναι < 2 %)

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 
Copyright © 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957