Loading...
 Start Page

Προϊόντα

WATEREPOXY SL - ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ
Κλίκ για μεγέθυνση

Το WATEREPOXY SL είναι ένα εποξειδικό σύστημα 2 συστατικών νερού, ιδανικό για την βαφή και προστασία βιομηχανικών δαπέδων. Είναι κατάλληλο για κάθε εργοστασιακό και αποθηκευτικό χώρο, γκαράζ, διαδρόμους, υπόγεια, κλπ. Η χωρίς διαλύτες σύνθεσή του επιτρέπει τη χρήση του και σε νοσοκομεία, κουζίνες, χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, χώρους αποθήκευσης φαρμάκων, κλπ. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του WATEREPOXY SL είναι:

 • Εύκολη εφαρμογή
 • Πολύ χαμηλή οσμή κατά τη χρήση και την ωρίμανση
 • Πολύ καλές μηχανικές και χημικές αντοχές
 • Αραίωση με νερό
 • Γρήγορη ωρίμανση
 • Μικρή φθορά στα εργαλεία βαφής
 • Πρόσφυση σε ήδη υπάρχουσες βαφές
 • Εύκολο καθάρισμα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χρόνοι Ωρίμανσης


10oC/75% ΣΥ
20oC/75% ΣΥ 30oC/75% ΣΥ
Εργασιμότητα
2,5 ώρες
1,5 ώρες
0,5 ώρα
Ελεύθερο Σκόνης
12 ώρες
5 ώρες
1 ώρα
Βατότητα
48 ώρες
15 ώρες 10 ώρες
Πλήρης Ωρίμανση
10 ημέρες
7 ημέρες 5 ημέρες
Αναμονή Μεταξύ Στρώσεων
min 48 ώρες
max 7 ημέρες
min 15 ώρες
max 5 ημέρες
min 10 ώρες
max 1 ημέρ3


Οι χρόνοι ωρίμανσης εξαρτώνται από την θερμοκρασία του υποστρώματος και την σχετική υγρασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση πριν την επαναβαφή, η προηγούμενη στρώση πρέπει να είναι ελεύθερη σκόνης. Επιτρέψτε επαρκή εξαερισμό κατά το στέγνωμα.

Σύνθεση προιόντος:  Χρωστικές: Διοξείδιο του τιτανίου, οξείδια του σιδήρου
                                 Αδρανή: Άμορφο ανθρακικό ασβέστιο, διάφορα πληρωτικά
                                 Συνδετικό μέσο: Εποξειδικές ρητίνες
                                 Διαλύτες: Νερό

Τελική Επιφάνεια:  Σατινέ

Απόδοση:  0,200 - 0,300 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα

Πάχος υγρού υμένα (WFT):  170 μm στα 4 m2/kg

Πάχος ξηρού υμένα (DFT):  107 μm στα 4 m2/kg

Στερεά κατά όγκο:  63 % (Α+Β)

PVC:  33 % (Pigment Volume Concentration) (A+B)

Πυκνότητα:  Συστατικό Α = 1,60 gr/mL, Συστατικό Β = 1,14 gr/mL, (A+B) = 1,50 gr/mL

Σημείο ανάφλεξης:  Μη εφαρμόσιμο

Περιεκτικότητα V0C:  Πολύ χαμηλή, 0,5 - 1,0 %  (Volatile Organic Compounds)

Τοξικότητα:  Χαμηλή. Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προιόντος για σωστή χρήση

pH:  Μη εφαρμόσιμο

Απόχρωση:  Διατίθεται σε γκρί, κεραμιδί, και λευκό, και χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις κατά παραγγελία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Περιορισμοί:  Μην εφαρμόζετε το προιόν εάν υπάρχει ενδεχόμενο βροχής, ισχυρού αέρα, πτώσης της θερμοκρασίας του υποστρώματος κάτω από τους 8οC, και εάν η σχετική υγρασία (ΣΥ) υπερβαίνει το 80% κατά τη χρήση ή κατά το στέγνωμα

Συσκευασία:  5 kg (A=4,000 kg, B=1,000 kg) και 15 kg (A=12,000 kg, B=3,000 kg)

Αποθήκευση:  Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστατέψτε από την παγωνιά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καινούργιες Επιφάνειες

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είνα στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από λάδια, γράσα, λίπη, άλατα, σαθρά τμήματα, υπολείμματα σοβάδων, τσιμεντόνερα και γενικότερα οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Καινούργιο βιομηχανικό δάπεδο χρειάζεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες (25οC) πριν επιστρωθεί με εποξειδικές ρητίνες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι και τους 4-6 μήνες κάτω από κρύες συνθήκες ή συνθήκες υψηλής υγρασίας. Για σωστή εφαρμογή η υγρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι κάτω από 4 %.

Εξαιτίας του πορώδους των υποστρωμάτων είναι σημαντική η εφαρμογή μιας στρώσης EPOFLOOR PRIMER για σφράγιση. Ατέλειες των επιφανειών στοκάρονται με το EPOFLOOR PRIMER ανανεμειγμένο 1:1 με χαλαζιακή πούδρα (πάχους μέχρι 2mm) ή 1:1 με χαλαζιακή άμμο (πάχος επισκευής > 2mm).

Παλιές Επιφάνειες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, ελεύθερες από λάδια, γράσο, λίπη, άλατα, σαθρά τμήματα, υπολείμματα σοβάδων, τσιμεντόνερα και γενικότερα οτιδήποτε εμποδίζει την πρόσφυση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση μηχανής μωσαικού για τρίψιμο και καθαρισμό των επιφανειών είναι επιβεβλημένη. Η σκόνη απομακρύνεται με την χρήση βιομηχανικής αναρροφητικής σκούπας.

Εξαιτίας του πορώδους των υποστρωμάτων είναι σημαντική η εφαρμογή μιας στρώσης EPOFLOOR PRIMER για σφράγιση. Ατέλειες των επιφανειών στοκάρονται με το EPOFLOOR PRIMER ανανεμειγμένο 1:1 με χαλαζιακή πούδρα (πάχους μέχρι 2mm) ή 1:1 με χαλαζιακή άμμο (πάχος επισκευής > 2mm).

Απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το συστατικό Β προστίθεται στο συστατικό Α και το μίγμα αναδεύεται με την βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα σε αργές στροφές (300-400 rpm) για περίπου 3 λεπτά. Το τελικό χρώμα αφήνεται για 10-15 λεπτά πριν την χρήση. Προτεινόμενη αραίωση 5 - 10 %. Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό ή πινέλο ή πιστόλι. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με καθαρό νερό. Σκληρυμένο υλικό αφαιρείται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα του προιόντος πριν την χρήση. Κατά την προεργασία των επιφανειών αποφύγετε την εισπονή σκόνης. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και μάσκα μικροσωματιδίων προσώπου
Το προιόν ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σε παρατεταμένη έκθεση. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα πλένουμε αμέσως με άθφονο νερό.
Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για σωστή και ασφαλή χρήση. Αποθηκεύετε σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το δοχείο πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό κατά την αποθήκευση. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Περίσσια υλικού αφήνεται να ξεραθεί μέσα στο δοχείο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά την εφαρμογή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το φρέσκο σκυρόδεμα σε καινούργιο βιομηχανικό δάπεδο στεγνώνει με ρυθμό 2,5 cm περίπου ανά 1 μήνα (π.χ. 4 μήνες για σκυρόδεμα 10 cm).

Για καλές μηχανικές αντοχές προτείνονται:

 • 1 στρώση EPOFLOOR PRIMER (0,200 kg/m2)
 • 2 στρώσεις WATEREPOXY SL (0,500 kg/m2)

Για καλές μηχανικές και χημικές αντοχές προτείνονται:

 • 1 στρώση EPOFLOOR PRIMER (0,200 kg/m2)
 • 3 στρώσεις WATEREPOXY SL (0,800 kg/m2)

Εάν επιθυμούμε αντιολισθηρό τελείωμα, αυτό επιτυγχάνετα με την προσθήκη χαλαζιακής άμμου στην τελευταία στρώση.

Δεν πρέπει να υπερβαίνεται ο μέγιστος χρόνος αναμονής μεταξύ διαδοχικών στρώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται σωστή χημική ένωση μεταξύ τους.

Πιθανοί λόγοι αστοχίας της εποξειδικής βαφής:

 • Εφαρμογή πάνω σε σκονισμένο υπόστρωμα
 • Πολύ λεία επιφάνεια (χωρίς πόρους)
 • Υπολείμματα λαδιού ή κεριού
 • Υγρή επιφάνεια
 • Επιφανειακά άλατα που στέγνωσαν ή από το ίδιο το σκυρόδεμα
 • Ανιούσα υγρασία
 • Κακής ποιότητας σκυρόδεμα
 • Επιφανειακή στρώση σαθρού τσιμέντου που θρυμματίζεται κατά την χρήση
 • Λανθασμένη ανάμιξη των 2 συστατικών (το χρώμα δεν στεγνώνει)

'Ενας απλός τρόπος εκτίμησης της υγρασίας του υποστρώματος είναι ο εξής: Τοποθετούμε στο δάπεδο ένα κομμάτι νάυλον 1 μέτρο επί 1 μέτρο. Το νάυλον κολλιέται περιμετρικά με χαρτοταινία και αφήνεται για 24 ώρες. Εάν παρατηρηθούν υδρατμοί στην εσωτερική του επιφάνεια τότε υπάρχει πρόβλημα υγρασίας.

'Ολα τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο θα κιτρινίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εάν το WATEREPOXY SL παρουσιάσει έντονες "ρυτίδες" κατά την εφαρμογή, τότε το δάπεδο έχει μολυνθεί με λάδια, ή γράσο ή πιθανόν κερί, το οποίο δεν ήταν ευδιάκριτο κατά την αξιολόγηση του υποστρώματος.

Λάδια ή λίπη καθαρίζονται με ξεστό νερό υπό πίεση, ισχυρά απορρυπαντικά και πολύ τρίψιμο. Η επιφάνεια είναι έτοιμη όταν το καθαρό νερό δεν κάνει πλέον το "εφέ της σταγόνας" στην συγκεκριμένη περιοχή.

Οι εποξειδικές βαφές δεν λειαίνουν το υπόστρωμα. Το ανάγλυφο των επιφανειών παραμένει το ίδιο και μετά το τέλος της βαφής.

Εάν το WATEREPOXY SL εφαρμοσθεί κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας (> 30oC), τότε ενδεχομένως να παρατηρηθούν στην επιφάνεια του νωπού χρώματος φυσαλίδες αέρα που θα χαλάσουν την τελική εμφάνιση του υλικού.

Εάν το προιόν παραμείνει σε κλειστό δοχείο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες, έχει διάρκεια ζωής πάνω από 2 χρόνια.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10 - 30 οC

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 
Copyright © 2011 - 2024 Χρώματα | Βερνίκια | Μονωτικά | Σφραγιστικά | Συγκολλητικά | Μιχόπουλος | από το 1957